Uwaga na bóle głowy, zaburzenia mowy i wzroku!

Choroby mózgu są drugą przyczyną zgonów na świecie po chorobach serca i pierwszą pod względem obniżenia jakości życia poprzez spowodowanie trwałej lub czasowej niepełnosprawności. Objawy, takie jak ból głowy, zaburzenia chodu i utrata wzroku, są przedstawiane jako ważne wskazówki dotyczące chorób mózgu. Eksperci z Oddziału Chirurgii Mózgu, Nerwów i Rdzenia Kręgowego Memorial Şişli / Ataşehir udzielili informacji na temat objawów wskazujących na choroby mózgu.

Mózg jest zdefiniowany jako tajemniczy i wspaniały organ, który sprawia, że ​​ludzie są inni i lepsi od innych żywych istot, a także umożliwia ludziom zmianę, transformację i przedefiniowanie środowiska, w którym żyją. Objawy, które czasami są ignorowane w intensywnym życiu codziennym, mogą być sygnałem poważnych chorób mózgu.

Choroby naczyniowo-mózgowe; często towarzyszy ból głowy, nudności, wymioty, utrata przytomności w różnym stopniu, napady padaczkowe, niewyraźna mowa, osłabienie i drętwienie jednej strony ciała, nagła i przejściowa utrata wzroku.

W guzach mózgu; widoczne bóle głowy, nudności, wymioty, napady padaczkowe, zaburzenia mowy i zachowania, osłabienie jednej strony ciała, drętwienie i pogorszenie widzenia.

Choroby zwyrodnieniowe mózgu; Występuje z zaburzeniami chodu, zapominaniem, zmianami w zachowaniu, zaburzeniami snu, zaburzeniami kontroli moczu, zaburzeniami rozpoznawania czasu, miejsca i osoby.

Osoby z grupy ryzyka powinny zachować ostrożność

Tendencja genetyczna jest jednym z najważniejszych czynników; Osoby z urazami głowy, niekontrolowanym wysokim ciśnieniem krwi, wysokim poziomem cukru we krwi, wysokim złym cholesterolem, palacze lub bierni palacze, osoby żyjące z dużym stresem oraz osoby z rodzinną historią chorób mózgu są bardziej narażone na choroby mózgu .

Stres zagraża mózgowi

Badania kliniczne i badania pokazują, że stres jest ważnym i sprzyjającym czynnikiem sprzyjającym niedrożności naczyń mózgowych i krwotokom mózgowym, w szczególności określanym jako choroby naczyń mózgowych. Badania pokazują, że stres i obsesyjna osobowość zwiększają skłonność do miażdżycy, czyli miażdżycy. Wskazuje się, że taka sytuacja stwarza podstawę do zatykania lub krwawienia.

Reagowanie w sytuacjach kryzysowych ratuje życie

Gdy występują oznaki szybkiego i silnego wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego, takie jak nagły ból głowy, nudności, wymioty; pacjenta należy zabrać do najbliższej izby przyjęć bez marnowania czasu. Jeśli do tej sytuacji doda się utratę przytomności, stanie się jasne, że incydent jest zaburzeniem związanym z mózgiem, a jeszcze ważniejsze staje się zabranie pacjenta do szpitala, w którym można przeprowadzić niezbędną ocenę i interwencję w zakresie chorób mózgu. Wydaje się ważne, aby zadać pytanie, czy jedna lub wszystkie krótkotrwałe utraty wzroku, krótkotrwałe drętwienie jednej strony ciała i utrata siły występują bez utraty przytomności. Ponieważ te odkrycia mogą być zwiastunem nadchodzącego trwałego porażenia, pacjentów należy bez marnowania czasu dostarczyć do odpowiedniej placówki służby zdrowia.

Ośrodek, w którym można szybko i w razie potrzeby dokonać pilnej oceny, lekarz konsultant neurologiczno-neurochirurgiczny może ponownie ocenić stan pacjenta w ciągu pierwszych 30 minut za pośrednictwem systemu przywoławczego, jest uważany za „właściwy ośrodek”. W takich szpitalach możliwe staje się szybkie badanie mózgu i naczyń mózgowych dzięki zaawansowanym technologicznie urządzeniom radiologicznym. Następnie kontynuuje interwencję zespołu neurochirurgów w nagłych wypadkach i pełne wsparcie neurochirurgiczne.